execució
ejecución

Realització, elaboració d'una obra. Una bona execució és el domini de la tècnica d'un ofici, però no de l'art, perquè una obra pot estar ben executada, però mal composada.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat