composicio
composición

Organització de les formes, els espais i els colors dins el format del dibuix o la pintura. S'han de tenir en compte les relacions entre el color i la forma, la simetria o asimetria, el moviment, el ritme, etc.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat