Noucentisme
Noucentisme

El Noucentisme és un moviment cultural, d’abast polític, que s’inicia a Catalunya aproximadament el 1906 amb la creació de Solidaritat Catalana i acaba el 1923 amb el cop d’Estat de Primo de Rivera. És la resposta moderada als plantejaments que havia promogut el Modernisme.

Eugeni d’Ors n’és el creador i el principal ideòleg. A diferència dels modernistes, els noucentistes arriben a materialitzar la conjunció de política i cultura. La burgesia està compromesa amb el catalanisme i la intel·lectualitat i accepta col·laborar en el projecte de transformació d’una Catalunya més autònoma.

Manifesten una preponderància de la línia respecte al color i defensen la sobrietat expressiva. L’artista és un personatge social que participa directament en els processos modernitzadors engegats per les institucions. Es formula un ideal de bellesa i es duu a terme a les ciutats. Els creadors treballen molt en espais públics. Escultures al carrer, nous parcs i jardins, nous espais.

http://www.tvcatalunya.com/elmeuavi/dors/tablasaber.htm

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat