artista
artista

Persona que practica un art, especialment de les belles arts.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat