paper de barba
papel de barba

Paper de tina, fet amb draps de gran qualitat i a mà, full per full, que hom empra en edicions de luxe, i que té les vores sense retallar.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat