marc
marco

Armadura a manera de bastidor que hom col·loca al voltant d'un quadre, d'un mirall, etc.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat