mèdium
medio

Un dissolvent de la pintura a l'oli. Un mèdium clàssic que utilitzen alguns pintors és la mescla a parts iguals d'oli de llinosa i essència de trementina rectificada.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat