trementina, essència de
trementina, esencia de

Oli essencial que hom obté per destil·lació de la trementina, que és una oleoresina derivada de diverses espècies de pins.

Veure: aiguarràs.

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat