fluxus

Moviment artístic estimulat per John Cage i Nam June Paik, que pretèn la interdisciplinaritat i l'adopció de medis i materials d'altres camps, com la música i el teatre, amb referències a la realitat quotidiana. És un moviment paral·lel al happening, que intenta renovar l'esperit dadá.
Els anys de màxima importància d'aquest moviment van ser entre el 1958 i el 1963.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat