Pop art

Moviment artístic dominant als Estats Units i Anglaterra des de mitjans dels anys cinquanta fins als seixanta. Els autors d'aquest corrent usaven, per fer les seves obres, elements corrents, de consum, procedents dels medis de comunicació de masses o de la producció industrial, elevant els objectes de la vida quotidiana moderna en obres d'art.
Andy Warhol i Jasper Johns, entre d'altres, pertanyen a aquest moviment.


 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat