proporció divina o àuria
proporción divina

Proporció considerada particularment estètica, igual al nombre d'or, que equival aproximadament a 1,618. Ha estat emprat al llarg de la història de la geometria i de l'arquitectura, puix que té relació amb molts problemes de les figures geomètriques regulars principals.

Veure: secció àuria d'un segment.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat