poder cobridor
poder cubriente

Opacitat o transparència d’una pintura.
Certes pintures són transparents i, en conseqüència, més adequades per a donar brillantor o fer veladures; mentre que les pintures opaques s’utilitzen per a crear zones de color dens o per cobrir un altre color anterior.

En pintura a l'oli, el blanc de titani té molt més poder cobridor que el blanc de zenc.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat