iconografia
iconografía

Ciència que estudia el significat formal i conceptual de les imatges. Conjunt de les representacions figurades sobre un tema.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat