espàtula
espátula

Eina de fulla metàl·lica fina i flexible que serveix per aplicar la pintura sobre el suport, en forma d'empastament.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat