empastament
empaste

Aplicació de pintura molt gruixuda i espesa que reté la marca deixada pel pinzell o l’espàtula.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat