resistència a la llum
resistencia a la luz

Aplicat als colors indica la permanència o la capacitat de resistir sense decolorar-se després d'una llarga exposició a la llum del sol.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat