estilitzar
estilizar

Simplificar els volums, línies i contorns d'un cos conservant-ne el seu aspecte característic. No ha de significar forçosament allargament.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat