creativitat
creatividad

Capacitat de trobar noves solucions a un problema, de fer el que ja està fet d'una altra manera diferent o bé d'utilitzar noves formes d'expressió. La capacitat de donar existència a una cosa nova per a la persona.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat