gofrat
gofrado

En gravat és la impressió sense tinta d'una planxa gravada en profunditat, de forma que s'accentuïn les textures i els relleus.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat