quadrícula
cuadrícula

Conjunt de línies horitzontals i verticals uniformement espaiades que divideixen una imatge en petits quadrats. S'utilitza per ampliar o reduir un dibuix o una fotografia sobre un suport que hom ha dividit en igual nombre de quadrats.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat