Metafísica, Pintura
Metafísica, Pintura

Moviment pictòric italià de 1912-1922, on els artistes expressen una dimensió onírica i fantàstica, utilitzen la metàfora i el somni.
El més important va ser Giorgio de Chirico.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat