anatomia
anatomía

Branca de la biologia que estudia l'estructura i organització interna dels éssers vius, sovint basant-se en la dissecció.
L’anatomia humana està íntimament lligada a l'anatomia artística. Els coneixements de l'anatomia humana i la representació artística van paral·lels a la història de l’art.

Diccionari d’anatomia

ADOLF
“L’esquelet humà” 2015
Llapis grafit i llapis color sobre paper, 47 x 62cm
Fet com a exercici quan era professor del taller de dibuix de model del natural a l'Ateneu de Cerdanyola.

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat