fixador
fijador

Líquid, normalment presentat en forma de polvoritzador, utilitzat per fixar una obra realitzada en llapis, carbó, pastel o d'altres substàncies que es poden despendre del dibuix.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat