Impressionisme
Impresionismo

Moviment cultural que es desenvolupa a partir del 1872. Els impressionistes van aplicar a la pintura l'estudi científic de la llum i del color. Pintaven del natural i a l'aire lliure, intentant captar el moment fugaç, la impressió instantània i els efectes atmosfèrics de la llum.
És un tipus de realisme que derivaria, després, cap a tècniques com el divisionisme.
Monet, Renoir, Pissarro, etc. són exemples d'autors que van seguir aquest moviment.

El terme Impressionisme va sorgir com una burla partint del títol d'un quadre de Monet.

Veure: postimpressionisme.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat