Postimpressionisme
Postimpresionismo

Conjunt de tendències i estils individuals continuadors del camí renovador de l'impressionisme caracteritzat per refusar, d'aquest moviment, el culte als efectes momentanis, i preocupat per analitzar allò que perdura.
S'hi poden agrupar personalitats com Cézanne (que donaria pas al cubisme), Van Gogh (precedent de l'expressionisme), Gauguin, els divisionistes, etc.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat