expressionisme
expresionismo

Moviment artístic nascut a finals del segle XIX totalment diferent al realisme que caracteritzava els impressionistes. Les obres més típiques intenten reflectir, de forma brusca i inquietant, les angoixes i els sentiments de l'home davant la incertesa dels temps contemporanis.
El terme fóu introduït per un crític d'art alemany i editor de la revista d'avantguarda Der Sturm (La Tormenta).

Veure: expressionisme abstracte

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat