Surrealisme
Surrealismo

Tendència literària i artística nascuda a França cap el 1924 que utilitza profusament imatges de procedència psíquica, onírica i subjectivista, per reflectir l'inconscient i el subconscient.
Els principals artistes són Dalí, Miró, Magritte, Ernst, Arp, etc.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat