ploma estilogràfica
pluma estilográfica

Ploma que porta un dipòsit de tinta incorporat al mànec.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat