miniatura
miniatura

Terme que en art designa dues manifestacions plàstiques:
1-pintura molt petita, especialment un retrat, desenvolupat a partir del Renaixement.
2-Il.lustració figurativa i ornamental de petites dimensions que decora els manuscrits antics i medievals.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat