estapolany o aguantabraç
tiento

Eina que es fa servir per a mantenir ferma la mà amb què es pinta en realitzar detalls que requereixen gran precisió i no és possible recolzar-se sobre el suport (amb pintura a l'oli, per exemple).
El més clàssic és una canya o pal rígid de fusta que, en un dels extrems, va cobert amb un coixinet tou per evitar que la punta faci malbé el suport.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat