colors, sensacions dels
colores, sensaciones de los

Els colors vius i calents (vermell, groc, taronja) sembla que avancin, que s'apropin a l'observador. En canvi, els colors freds (blau, verd) sembla que s'allunyin.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat