ready-made

En anglès, fabricat en sèrie. Denominació introduïda el 1913 per Marcel Duchamp per definir materials elaborats industrialment, que modificava una mica i els declarava obra d'art (per exemple, un urinari de ceràmica).

Vegeu: objet trouvé.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat