taca
mancha

Forma irregular i simple de color sobre un suport.
L'estudi de taques en pintura serveix per a observar l'efecte de les llums i la distribució del color.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat