tors
torso

Representació humana sense cap, ni braços ni cames.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat