rentat
lavado

Aplicació de pintura molt diluïda. Normalment l'artista fa un rentat a tota l'obra, per modificar-ne algun matís o el to general.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat