colors primaris
colores primarios

En pintura són el magenta, el groc i el blau cian, perquè no es poden obtenir barrejant altres colors, i perquè a partir d'ells es formen tots els altres.

Junt amb el negre formen la quatricomia:
CMYK: cyan, magenta, yellow, black.

(Vegeu cercle cromàtic)

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat