negre
negro

El negre és un color pur que indica l'absència de color o de llum.
És la percepció visual de màxima foscor, per absència total de flux lluminós o per sota del nostre llindar de percepció.

Un dels 4 colors de la quatricomia: CMYK: cyan, magenta, yellow, black.
Com a curiositat, el nom prové del llatí niger, nigra, nigrum. D'origen incert, potser del protoindoeuropeu nekw-t, nit.


GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat