llibre d'artista
libro de artista

Llibre ideat i treballat com a obra d'art original, ja sigui única o d'una edició molt limitada i numerada.
El llibre es converteix en un suport més, i poden estar formats per apunts, pintures, anotacions personals, fotografies, retalls, etc. pot ser un llibre existent modificat per l'artista, pot ser una obra escultòrica que ens recordi el llibre, etc.
També poden ser realitzats per un o més artistes.

No s'ha de confondre el terme amb el concepte "llibre d'un artista", de gran tiratge, i que normalment presenta la biografia i l'obra de l'artista, i tampoc confondre amb el "llibre de bibliòfil", ideat més per un editor que per un artista.


ADOLF
"MINI APUNTS DE MODEL" gener-febrer 2002
Llibre d'Artista
Bolígraf, caixeta de cartró vermella i cotó.
Llibre: 4'6 x 6'3 x 1 cm. Caixa: 6'5 x 9'4 x 6'5 cm.
43 dibuixos fets del natural al taller de dibuix de model de FIRART.


Podeu veure altres llibres d'artista de l'ADOLF, aquí.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat