paper vegetal
papel vegetal

Paper sulfurat i calandrat en calent, d'aspecte transparent i molt resistent, emprat per dibuixants, arquitectes, etc.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat