retaule
retablo

Conjunt de taules pintades, generalment amb escenes religioses, col·locat darrera l'altar.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat