olieres
aceiteras

Petits recipients, metàl·lics o de plàstic, per a contenir els líquids dissolvents o aglutinants de la pintura.
La majoria es poden acoblar a la paleta.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat