paleta
paleta

Eina del pintor on es distribueixen els colors per a mesclar-los.
Acostuma a ser un tros de fusta ovalada o quadrada amb un orifici en un extrem per a passar-hi el polze i aguantar-la mentre es pinta, però també es pot utilitzar un tros qualsevol de fusta, de vidre o de paper.

També es diu paleta als colors utilitzats per un pintor habitualment.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat