observació estimativa
observación estimativa

En dibuix, és la mesura de les mides relatives dels objectes (amplada, alçada, etc.) per mitjà d'una unitat constant. És la determinació dels punts relatius en el dibuix, la ubicació d'una part en relació a una altra.

L'instrument més usat per a fer mesures estimatives és el llapis, agafat amb la mà, el braç estirat i un ull tancat.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat