figura
figura

Representació plàstica d'una forma, especialment humana o animal.
També s'anomena així el format més quadrat dels bastidors.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat