grisalla
grisalla

Composició monocroma pintada exclusivament en blanc, negre i grisos. Molt utilitzat durant el segle XVI.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat