Romanticisme
Romanticismo

Moviment cultural que va reaccionar contra l'academicisme del neoclàssic a principis del segle XIX. Va introduir en l'art, definitivament, la valoració del color i la matèria, de vegades, per sobre del dibuix i la forma. Tractava de glorificar l'emoció i l'apassionament i va crear pintures molt idealitzades per mitjà de l'ús expressiu del color.
Delacroix, Géricault, Caspar David Friedrich i Turner en són seguidors.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat