fotomuntatge
fotomontaje

Tècnica consistent en la unió de fotografies o parts de fotografies o productes impresos en un collage.
Va ser introduït pels dadaïstes com a mitjà artístic en els anys 1920.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat