mordent
mordiente

Estat d'una capa de pintura quan quasi és seca i lleugerament enganxosa, però que permet repintar a sobre amb empastaments prims o amb refregats, oferint certa resistència que pot millorar la qualitat pictòrica de l'obra.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat