esbós
esbozo

Dibuix preliminar que serveix de base per fer una obra. Se sol fer a llapis, carbonet o amb pintura molt diluïda. A l’acció de fer un esbós se li diu esbossar.
Els esbossos també es poden considerar obres acabades per sí mateixes.

Veure: apunt

Dolo Beltran
ADOLF
"DOLO BELTRAN A INFIDELS" 2009
Carbonet sobre tela pintada amb acrílic, 80 x 80cm
L'autor considera aquesta obra com acabada.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat