color local
color local

És el color real d’un objecte sense ser modificat per la llum, l’ombra o la distància.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat